Какво е коучинг?

Личният (лайф) коучинг ще подпомогне Вашето личностно развитие и достигане на потенциала Ви. Коучингът е подход, ориентиран върху резултатите и индивидуалните нужди на клиента.

Работата на коуча е да Ви подкрепя в определяне и постигане на Вашите цели, като Ви насочва в хода на изграждане на план, преодоляване на препятствия и откриване на вътрешните и външни ресурси, които са необходими за осъществяването му.

Продължителността на коучинг процеса и броят на работните сесии зависят до голяма степен от целите на клиента и честотата на срещите.

В резултат на коучинг процеса, ще достигнете по-дълбоко осъзнаване, отговорност и увереност в собствените възможности.

Основната цел на коуча е, след края на съвместната работа, клиентът да е придобил умения и инструменти, за да постига бъдещите си цели самостоятелно.


Какво е НЛП?

 

НЛП е метод, който се основава на няколко основни принципа:

 • езикът, който използваме, и поведението ни са тясно свързани;
  опитът и
 • преживяванията ни са основен фактор във формирането на поведението ни;
 • поведението има структура, която може да се промени, така че да постигаме целите си.

 

НЛП е инструмент, който може да се използва в хода на психологическото консултиране и коучинга за по-бързо постигане на резултати, по-ефективна комуникация и опознаване на себе си и своите модели.

За какви проблеми и цели служи НЛП коучингът?

 • Ако искате да постигнете някаква цел
 • Ако се чудите откъде да започнете и в какво посока искате да се движите в живота си
 • Ако искате да създадете нови навици
 • Ако искате да направите промяна или да вземете решение
 • Ако искате да подредите приоритетите си
 • Ако искате да придобиете нови умения

 

Какво е мотивационно интервюиране?

Мотивационното интервюиране (МИ) е клиент-центриран подход на консултиране, който помага на клиентите да се справят в ситуации на дилеми или конфликтни чувства относно промяна, която желаят да осъществят.

 

В основата на МИ стоят партньорството, приемането и емпатията към преживяването на клиента. Чрез процес на сътрудничество, МИ консултантът подпомага извличането на мотивация и ангажираност с промяната.

 

Важен аспект на МИ е уважението към автономността на човека и схващането, че той/тя е експертът в собствения си живот.

 

МИ дава възможност на хората да направят промяна, водейки се от собствените си ценности, усещане за смисъл и способности.

Какво е ACC коучинг?

Acceptance and Commitment Coaching (ACC) е коучинг, основан на ACT – Терапия на приемане и ангажиране – метод, който развива психологическа гъвкавост.

ACC е хуманистичен, състрадателен и оптимистичен. Основава се на предположението, че като човешки същества всеки от нас има набор от ценности, усещане за смисъл, който може да се изгуби във вихъра на мисли и чувства, които са неизбежна част от човешките преживявания.

И все пак, дори когато тези мисли изглеждат непреодолими или чувствата – непоносими, е възможно да се свържете със своите ценности и да предприемете действия, за да живеете живот, изпълнен със смисъл.

ACC е ефективен не само по отношение на промяната на поведението, той овластява човека и променя нагласата към живота.

В какви случаи можете да се обърнете към услугите на личен коуч?

Определяне на сферите в живота си, върху които искате да се фокусирате

Дефиниране, планиране и реализиране на желан краен резултат

Създаване на нови навици

Вземане на решение

Придобиване на умения за справяне справяне със стреса

Ефективно управление на времето и приоритизиране

Управление на емоциите

Какво е личен коучинг?

Личният (лайф) коучинг е процес, който ще подпомогне Вашето личностно развитие и достигане на потенциала Ви. Коучингът е подход, фокусиран върху резултатите и индивидуалните потребности на клиента.

Работата на коуча е да Ви подкрепя в определяне и постигане на Вашите цели, като Ви насочва в хода на изграждане на план, преодоляване на препятствия и откриване на вътрешните и външни ресурси, които са необходими за осъществяването му.

Продължителността на коучинг процеса и броят на работните сесии зависят до голяма степен от целите на клиента и честотата на срещите. Тези параметри се определят по време на първата опознавателна сесия. 

В резултат на коучинг процеса, ще достигнете по-дълбоко осъзнаване, отговорност и увереност в собствените възможности.

Основната цел на коуча е, след края на съвместната работа, клиентът да е придобил умения и инструменти, за да постига бъдещите си цели самостоятелно.

Този уебсайт използва “бисквитки”, за да подобри качеството на вашия престой. Прочети Политика за употреба на бисквитки.

Изпрати ми съобщение

Ще отговоря в най-кратък срок.